Guide til utvikling

For å holde kvaliteten høy mens vi utvikler Fleetwood har vi satt opp en del regler for hvordan utvikling skal gjøres.

Kjøreregler

For at vi skal ha høyest mulig kvalitet på både kode og guide, er det viktig at følgende kjøreregler følges.

Kodeverktøy

Prosjektet inneholder konfigurasjoner for EditorConfig, ESLint, StyleLint Jest, Puppeteer og pa11y. Det er planlagt at vi skal bytte fra Puppeteer til Cypress på sikt. Det er spesielt viktig å installere plugins for EditorConfig, StyleLint og ESLint i editoren du bruker slik at du lettere ser hvor feil oppstår.