Legevakt

Nødnummer og hjertestarte

113 øyeblikkelig hjelp

116117 alvorlig skade

Gå til hjertestarterregisteret for å finne nærmeste hjertestarter

Ring ambulanse Ring legevakt

Hjertestarter
Gå til hjertestarterregisteret for å finne nærmeste hjertestarter

  Hva behandles på legevakten?

  Legevakten tilbyr hjelp ved akutte sykdommer, skader og kriser. Eksempler på dette er:

  • Alvorlige brystsmerter, alvorlige pusteproblemer, mistanke om akutt livstruende sykdom, alvorlige allergiske reaksjoner, svært alvorlige skader

  • Brannskader

  • Alvorlige psykiske lidelser, vold- og voldtektsofre, svært nedsatt allmenntilstand, mistanke om akutt alvorlig sykdom

  Er du i tvil?

  Er du i tvil om du bør kontakte legevakten eller ikke, ring oss på telefon 116 117 for veiledning.

  Kontakte fastlege

  Er det ikke akutt, kan man ringe fastlegen og avtale time. Flere fastleger kan tilby hastetime dersom det er alvorlig.

  Fastlegen kan hjelpe deg med:
  Sykemeldinger, fornying av resepter, resepter på A og B preparater, kontroll og utredning av kroniske sykdommer, lege og helseattester, injeksjonssetting, innleggelse av spiral og andre prevensjonsmidler.

  Barn, eldre, kronisk syke

  På legevakten med barn

  Barn, eldre og kronisk syke Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

  Mens du venter

  Hvorfor må jeg vente?

  Legevakten er for alle, men ikke for alt. Helsepersonalet vurderer alvorlighetsgraden sammen med vakthavende lege. Alle skal få best mulig profesjonell hjelp for sine problemer, men du vil kunne oppleve ulik ventetid avhengig av alvorlighetsgraden.

  Eksempler på tilstander som behandles uten ventetid:

  • Alvorlige brystsmerter
  • Alvorlige pusteproblemer
  • Mistanke om akutt livstruende sykdom
  • Alvorlige allergiske reaksjoner
  • Svært alvorlige skader

  Eksempler på tilstander som gir noe ventetid, men får prioritet fremfor andre:

  • Alvorlige psykiske lidelser
  • Vold- og voldtektsofre
  • Svært nedsatt allmenntilstand
  • Mistanke om akutt alvorlig sykdom
  • Sterke smerter
  • Sår og brannskader

  Eksempler på tilstander som vanligvis ikke prioriteres foran andre:

  • De fleste infeksjoner, øyekatarr, ørebetennelse, blærekatarr
  • Allergiske hudreaksjoner og lignende
  • Korsryggsmerter
  • Små sår

  I ventetiden

  Er ikke skaden akutt, må man regne med noe ventetid. Det finnes TV, og ladestasjoner for mobil og nettbrett i ventesonen. Hvis du har med deg barn på legevakten, kan det være greit å ta med seg noen leker eller bøker for å gjøre ventetiden lettere.

  Betaling

  Husk at du må betale etter at du har besøkt legevakten. Egenandel for konsultasjoner på legevakten er statlig regulert. Se prisliste på helsenorge.no.

  Du kan betale med kort eller kontanter i betalingsautomaten vår, men merk at maskinen ikke tar femhundrelapper.

  Parkering

  Det er parkeringsautomat på utsiden av bygget. Se skilt. Det er ti minutters gratis parkering på en skiltet parkeringsplass for det som haster ekstra mye.

  Etter besøket

  Jeg er fortsatt syk

  Dersom du fortsatt føler deg syk, kontakt din fastlege for videre behandling.

  Jeg har blitt verre

  Dersom du blir akutt verre, kontakt legevakten på telefon 116 117.

  Forlenget sykemelding

  Legevakten sykmelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som bistår med.

  Papirer å ta med på legevakten

  Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig om du tar med oversikt over faste medisiner, navn på fastlege/legesenter, legitimasjon og andre relevante papirer som angår din helse.

  Resepter

  Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen.

  Non-residents

  Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number, Information to those who do not have a D number

  Finn din legevakt

  Din nærmeste legevakt er:

  Lillestrøm legevakt

  • Telefon 116 117
  • Åpningstid Mandag - fredag: 08.00 - 15.00
  • Besøksadresse: Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm

  Hvem kan bruke denne legevakten?

  Med unntak av akutt behov, er legevakten et tibud for innbyggerne i Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog og deler av Enebakk kommune.


  Sørumsnad legevakt

  • Telefon 116 117
  • Åpningstid Mandag - fredag: 08.00 - 15.00
  • Besøksadresse: Dampsagveien 4, 2000 Lillestrøm

  Hvem kan bruke denne legevakten?

  Med unntak av akutt behov, er legevakten et tibud for innbyggerne i Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog og deler av Enebakk kommune.